autowascentrum david

Uw auto veilig schoon? Het kan bij autowascentrum david!


disclaimer
Autowascentrum David heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Autowascentrum David aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de site van Autowascentrum David. Autowascentrum David is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de site van Autowascentrum David beschikbaar is.

Autowascentrum David houdt zich het recht voor om informatie welke op de site te raadplegen is, ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Niets uit de tekst of van de afbeeldingen die op deze website te vinden zijn mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mogen niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schrijftelijke toestemming van Autowascentrum David.